Norske og friske planter
Vi sikrer frisk plantevekst
Til kassen
Totalt: 0
Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,00
Norske og friske planter | Vi sikrer frisk plantevekst

Vi sikrer og leverer friskt plantemateriale til norsk grøntnæring

Salgsbetingelser

 

SALGSBETINGELSER - SAGAPLANT AS    

1. Ordrebekreftelse
Denne ordren er bekreftet med forbehold om tilfredsstillende plantekultur og enhver form for force majeure, som kan hindre selger i å etterkomme ordren helt eller delvis og til rett tid. Dersom andre uforutsette skader eller forhold ødelegger produksjonen eller produksjonen faller helt ut, har selger rett til å annullere ordren. Kjøper skal varsles omgående så snart slike forhold er kjent, senest 3 uker før leveringstidspunkt. Dersom plantepartiet eller varen eventuelt underkjennes, kan leveransen enten annulleres eller utsettes. Oppgitt pris, eventuelt pristilbud, er gjeldende i 30 dager. Ved uforutsette kostnader eller hendelser forbeholder Sagaplant AS seg retten til endring av pris. Dersom bare deler av ordren skal leveres kan det føre til prisendringer.

2. Avbestilling
Annulleres ordren etter at produksjonen er påbegynt eller at plantematerialet er ferdig pakket, faktureres ordren i sin helhet. Det samme gjelder dersom ordren avbestilles senere enn 6 uker før avtalt leveringstid og/eller dersom ordren avbestilles etter at bestillingsfristen for aktuell kultur er utløpt. Ved bestilling av særskilte kulturer, som Sagaplant AS ikke har etablerte kulturer av (oppdragsformering), godtas ikke avbestilling av ordren etter at produksjonen av plantematerialet er påbegynt.

3. Levering
Utgangspunkt for leveringsdato avtales mellom selger og kjøper og er til enhver tid avhengig av den enkelte kulturs produksjonsstatus. Hvis selgeren hindres eller fratas muligheten for leveranse av grunner som han ikke har herredømme over, blir leveringstidspunktet å fastsette etter nærmere avtale. Dersom kjøper ønsker å utsette levering med mer enn to uker etter avtalt leveringstid, kan selger kreve dagleie. Prisen på dagleie avtales mellom kjøper og selger i det enkelte tilfelle da dette avhenger av antall planter, og hvor arbeidskrevende det er å passe på plantene.

4. Reklamasjon
Sagaplant AS er ansvarlig for at sendingens innhold er i samsvar med merkingen. Kjøper skal kontrollere plantene straks ved mottak og behandle disse iht. god plantekultur, samt sjekke at antall planter stemmer ihht. bestilling. Synlige feil og mangler skal reklameres skriftlig senest dagen etter mottakelse. Reklamasjon på transportskader fremsettes umiddelbart overfor transportør. Skjulte feil eller mangler skal reklameres skriftlig innen 3 dager etter at disse ble eller burde vært oppdaget. Forsinket eller mangelfulle reklamasjoner vil bli avvist. Er det grunnlag for reklamasjonen, kan selger etter avtale med kjøper erstatte de mangelfulle planter med andre planter av lik kultur, dersom kunden ønsker det, eller økonomisk erstatning inntil maksimal fakturaverdi. Selger erstatter ikke endringer i genetisk status med mindre selger ikke følger opp genetisk kontroll/etterkontroll i henhold til regelverk. Ved reklamasjon for sortsekthet gjelder norsk kjøpslov med unntak av de arter hvor en må se frukt for å kunne sortsbestemme. I sistnevnte tilfeller er reklamasjonsfristen utvidet til første år hvor arten normalt setter frukt. Reklamasjon for forekomst av planteskadegjørere skal straks etter konstatering meddeles skriftlig til Sagaplant AS. Reklamasjoner mottas kun for planteskadegjørere som fremgår av ”Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere”.

5. Frakt og emballasje
Årstid og forsendelsesmåte er avgjørende for pakking. Emballasje- og fraktkostnader belastes kjøper.

6. Avgifter og priser
Ulike avgifter og lisenser er ikke med i prisen om ikke annet er nevnt.

For oppdaterte priser, se våre nettsider. Ved eksport kommer et tillegg på de oppgitte prisene, summen fastsettes ved avtaleinngåelse.

7. Retur
Solgt vare tas ikke i retur pga. plantesanitære restriksjoner ved Sagaplant AS.

8. Ordre
Planteordre belastes med ekspedisjonsgebyr.

9. Bekreftelse av salgsbetingelser
Dersom kunden ikke innen 3 dager etter mottakelse av ordrebekreftelsen skriftlig annullerer ordren, betraktes det som at kunden godkjenner gjeldende generelle salgsbetingelser.